wizyta duszpasterska – kolęda 2023/2024

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim za czas Wizyty Duszpasterskiej – Kolędy. Za wspólną modlitwę w Waszych domach, serdeczną rozmowę i  złożone przy tej okazji ofiary. Część z tych ofiar przeznaczamy zgodnie z potrzebami na Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Uniwersytet Św. Jana Pawła II w Krakowie, księży chorych, misje i różne prowadzone w diecezji inicjatywy. Jeszcze raz z głębi serca Wam dziękuję. Bóg zapłać!!!

 

                                                                    Ks. Józef Zwoliński, proboszcz

23.01. – 31.01. 2024 r.

23. 01. 2024 r. wtorek

x. Józef

Perzyna Ignacy

Tomusiak Wojciech

Od godz. 1530

ul. Słowiańska – od Państwa Brzęckich nr 51 – do numeru 69, wraz z Osiedlem.


24. 01. 2024 r. środa

x. Józef

Banduła Filip

Niedojadło Wojciech

Od godz. 1530

ul. Słowiańska – Osiedla 85 – do 101.


25. 01. 2024 r. czwartek

x. Józef

Kupis Mikołaj

Kacprzak Mieszko

Od godz. 1530

ul. Słowiańska – od numeru 107 – do numeru 143;
ul.Prosta.

 
26. 01. 2024 r. piątek

x. Józef

Tryba Franciszek

Tryba konstanty

Od godz. 1400

ul. Słowiańska – Osiedle 103; wraz   z numerami od 145 – 149.

27. 01. 2024 r. sobota

x. Józef

Nowakowski Krzysztof

Kozioł Dawid

Od godz. 800

ul. Wąwozowa – lewą stroną numery 39 – 59;
ul. Sąsiedzka;
ul. Morelowa;
ul. Brzozowa.

 
30. 01. 2024 r. wtorek

x. Józef

Nowakowski Krzysztof

Kozioł Dawid

Od godz. 1500

ul. Wspólna – od numeru 1 – wraz z Osiedlem 25.


31. 01. 2024 r. środa

x. Józef

Kaliś Piotr

Perzyna Ignacy

Od godz. 1500

ul. Wspólna – Osiedle 27; 31; 33 i domy poza Osiedlem.

 

16.01. – 20.01. 2024 r.

16. 01. 2024 r. wtorek

x. Józef

Osiński Dawid

Cuber Daniel

Od godz. 1300

ul. Plac Norbertanek – od Państwa Jeziorskich;
ul. Łąkowa – od Państwa Sikora, wraz z nowymi osiedlami.


17. 01. 2024 r. środa

x. Józef

Kupis Mikołaj

Kacprzak Mieszko

Od godz. 830

ul. Wąwozowa – od Państwa Szymańskich nr 7 – do Państwa Basista nr 37.


18. 01. 2024 r. czwartek

x. Józef

Kaliś Piotr

Chełkowski Marcin

Od godz. 1530

Osiedle  Wąwozowa – numery od 38 – 40.

 
19. 01. 2024 r. piątek

x. Józef

Franczyk Bruno

Franczyk Gabriel

Od godz. 1400

ul. Słowiańska (prawa strona) – od ul. Okólnej nr 44 – do numeru 94.


20. 01. 2024 r. sobota

x. Józef

Stachura Kacper

Stachura Mikołaj

Od godz. 830

ul. Dworska – od Państwa Macewko – do Państwa Biesiada.

 

9.01. – 13.01. 2024 r.

9. 01. 2024 r. wtorek

x. Józef

Chełkowski Marcin

Barski Piotr

Od godz. 1300

ul. Krakowska – od Pani Miśtak;
ul. Zielna;
ul. Marii – do Państwa Kralków.


10. 01. 2024 r. środa

x. Józef

Cuber Daniel

Banduła Filip

Od godz. 1200

ul. Słowiańska – od Państwa Cuber nr 94a prawą stroną;
ul. Orzechowa.


11. 01. 2024 r. czwartek

x. Józef

Tomusiak Wojciech

Niedojadło Wojciech

Od godz. 1330

ul. św. Faustyny – od Państwa Wojtaszek do Państwa Sikorskich.

 
12. 01. 2024 r. piątek

x. Józef

Wyka Wojciech

Barski Piotr

Od godz. 1400

ul. Na Brzezie – od Państwa Leśniak – do kapliczki numery nieparzyste;
ul. Słowiańskiej – do Państwa Rzepka.


13. 01. 2024 r. sobota

x. Józef

Tryba Franciszek

Tryba Konstanty

Od godz. 800

ul. Na Brzezie – od kapliczki prawą stroną, wraz z Osiedlem;
ul. Kwiecista – do Państwa Pudełków.

 

2.01. – 4.01. 2024 r.

2. 01. 2024 r. wtorek

x. Józef

Kaliś Piotr

Perzyna Ignacy

Od godz. 830

ul. Krakowska – od Pani Grzybowskiej;
ul. Zaułek;
ul. Krótka ( część );
ul. Krakowska – do Państwa Krawczyk.


3. 01. 2024 r. środa

x. Józef

Tryba Franciszek

Tryba Konstanty

Od godz. 830

Ul. Nad Potokiem – od Państwa Delkowskich;
ul. Deptak;
ul. Starowiejska;
ul. Miodowa – do Państwa Dudów.


4. 01. 2024 r. czwartek

x. Józef

Kupis Mikołaj

Wyka Wojciech

Od godz. 1330

ul. Miodowa – od Państwa Makara – do Państwa Wojtaszek.

 

28.12. – 30.12. 2023 r.

 28. 12. 2023 r. czwartek

x. Józef

Kacper Stachura

Mikołaj Stachura

Od godz. 830

ul. Wrzosy (cała) – od Państwa Sikorskich;
ul. Krótka (część);
ul. Krakowska;
ul. Podgórska (do Państwa Zając).

 
 29. 12. 2023 r. piątek

x. Józef

Dawid Kozioł

Krzysztof Nowakowski

Od godz. 830

ul. Willowa – od Państwa Szyfko do ul. Krakowskiej – do Państwa Kotula.

 

30. 12. 2023 r. sobota

x. Józef

Bruno Franczyk

Gabriel Franczyk

Od godz. 830

ul. Miodowa – od Państwa Sobczyk;
ul. Słowiańska (prawa strona) – do kapliczki numery parzyste;
ul. Okólna – do Państwa Wojtaszek.

Proszę przygotować biały obrus na stół, świece i wodę święconą.

Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa i radości. Wśród chrześcijan wytwarzają one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Klimat tych Świąt sprawia, że ludzie w tym okresie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać razem w rodzinie przy stole wigilijnym.

Kulminacyjnym punktem odwiedzin kałana jest odczytanie w rodzinie fragmentu Pisma św. o narodzeniu Pana Jezusa oraz bogate w treści modlitwy o błogosławieństwo dla mieszkańców, np.: „Panie, pobłogosław nam, błogosław ten dom i jego mieszkańców, daj im anioła za stróża, aby strzegł, osłaniał i bronił przez Jezusa Chrystusa”. Po odmówieniu modlitwy Pańskiej, której nauczył nas Jezus Chrystus, preferuje się odmówienie modlitw wstawienniczych za rodzinę, za dzieci, za małżonków, za chorych i samotnych.

Niestety zanika już zwyczaj umieszczania na drzwiach domu symboli: C+M+B. Co oznaczają litery: C+M+B? Św. Augustyn odczytuje w tych znakach chrześcijańską myśl: „Christus Multorum Benefactor”, czyli: „Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą”. Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączone z treścią modlitw kolędowych: „Christus Mansionem Benedicat” –„Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu”.

Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Tak więc chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą duszpasterską dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła.

Warto odwiedziny kolędowe przeżywać w duchu radości bożonarodzeniowej, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpasterzami. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni nasz dom, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego!