16 października – 45. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża

16 października mija 45 lat od chwili wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego od 1864r.

Kard. Karol Wojtyła po wybraniu przez konklawe na papieża. Watykan, 16.10.1978.

Wkrótce po wyborze nowy papież wyszedł na balkon bazyliki Świętego Piotra i wygłosił przemówienie do wiwatujących tłumów. Powiedział m.in.: „Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej”. Słowa te były później wielokrotnie powtarzane jako najbardziej symboliczne. 

Uroczysta inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 r. W homilii Jan Paweł II mówił: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoje. Nie lękajcie się!”. Te słowa uznano za programową wypowiedź pontyfikatu.

Jan Paweł II był nazywany papieżem-pielgrzymem. W czasie prawie 27-letniego pontyfikatu odbył aż 104 pielgrzymki zagraniczne. Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Jana Pawła II.

Warszawa, 02.06.1979 r. I pielgrzymka do Polski Jana Pawła II. Ojciec Święty przed mszą świętą na placu Zwycięstwa (dziś pl. Piłsudskiego). PAP/Tomasz Prażmowski

Jan Paweł II był również pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży. Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych odbyło się 29-31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”. Od tego czasu, co dwa lub trzy lata, młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu – zaś co roku ze swoim biskupem na obchodach diecezjalnych.

Papież Benedykt XVI zgodził się na otwarcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II miesiąc po jego śmierci, uchylając tym samym wymóg 5-letniego okresu oczekiwania. Trzy lata po beatyfikacji, 27 kwietnia 2014 r. Jan Paweł II został ogłoszony świętym przez Franciszka, w obecności emerytowanego papieża Benedykta XVI.

Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II Kościół powszechny obchodzi 22 października.

W Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie, w okolicach wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, obchodzony jest także Dzień Papieski organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia (FDNT), która powstała jako pokłosie VII pielgrzymki papieża do ojczyzny, która odbyła się w dniach 5-17 czerwca 1999 r.

W tym roku Dzień Papieski obchodzony będzie 15 października pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”. Słowa te nawiązują do encykliki św. Jana Pawła II – Evangelium vitae (Ewangelia życia) o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia.

Źródło:
https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/16-pazdziernika-mija-45-rocznica-wyboru-kard-karola-wojtyly-na-papieza
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/40-lat-temu-kard-karol-wojtyla-zostal-wybrany-na-papieza,1132