SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakrament małżeństwa postrzegamy jako „małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, czerpie ono siłę i moc z aktu stworzenia, lecz zostało dla ochrzczonych podniesione do wyższej godności przez zaliczenie do sakramentów Nowego Przymierza” (Obrzędy sakramentu małżeństwa, Katowice 1996; dalej = OM nr 1).

Według Biblii podstawą chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa jest fakt stworzenia człowieka przez Boga i powołania go do miłości. Człowiek został stworzony na obraz Boga (Rdz 1,27), który jest miłością (1 J 4,8.16) i dlatego nie może żyć bez miłości. Małżeństwo i rodzina wyszły z rąk Bożych, są Bożym pomysłem i dlatego liturgia podkreśla, że nie zniszczył ich ani grzech pierworodny, ani kara potopu, ani inne kataklizmy (OM 4). W miłości mężczyzny i kobiety widziano podobieństwo do miłości Boga względem nas ludzi.

Według tradycji łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. W tradycji wschodniej błogosławieństwo kapłana jest konieczne do uznania ważności sakramentu.

Nowi ludzie...dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje. K. Wojtyła
Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:
 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne.
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu.
 • Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
 • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
 • Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.
 • Zaświadczenia o spowiedzi.
6 miesięcy przed wybraną datą ślubu
 • Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.
 
3 miesiące przed ustaloną datą ślubu
 • W kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą cztery pierwsze pozycje.
 • Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi.
 • Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi.
 
Tydzień przed wybraną datą ślubu należy spisać akt ślubu.

Spisanie aktu ślubu

 • W tym celu powinniście stawić się z kompletem dokumentów (bez zaświadczenia o spowiedzi) w kancelarii parafialnej.
 • Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Jeżeli świadkowie nie mogą się stawić wystarczy podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy.
 
Dzień przed ślubem
 • Po raz drugi powinniście przystąpić do sakramentu spowiedzi.

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi także o osobach niezdolnych do zawarcia sakramentu małżeństwa:

Kan. 1095 – Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy:

 1. są pozbawieni wystarczającego używania rozumu;
 2. maja poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych;
 3. z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich.