Pierwsza pasterka – 24.12.2020 R.

W naszej nowo erygowanej parafii, odbyła się pierwsza pasterka, o godzinie 22:00.

Upamiętnia ona modlitwę pasterzy, którzy przybyli do Betlejem, aby złożyć hołd nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Pasterka w sposób uroczysty otwiera obchody Bożego Narodzenia oraz otwiera nowy rok liturgiczny w Kościele katolickim.