Budowa domu parafialnego

21.11.2021r.

Wykop już gotowy! Zalana betonem stopa. Nawozimy kamień który zalejemy chudym betonem, potem juz płyta denna.

14.11.2021r.

Przygotowany wykop do zasypania kamieniem na którym według tyczenia Geodety powstanie płyta denna jako fundament budynku Domu parafialnego.

06.11.2021r.

Wyburzany budynek na miejscu którego stanie Dom Parafialny! Dziękujemy Panu Bogu za piękną pogodę i modlimy się o Boże błogosławieństwo na dalsze prace!

31.10.2021r.

27 października (wtorek) o godzinie 7:30 rozpoczęliśmy prace związane z budową Domu parafialnego. Został ogrodzony teren budowy i trwa rozbiórka budynku na miejscu, którego stanie Plebania.

29.09.2021r.

Udało się skompletować, dzięki staraniom i bardzo wielkiej życzliwości kilku osób, całość dokumentacji koniecznej do przeniesienia  z wyburzanego budynku, złącza elektrycznego do skrzynki w ogrodzeniu działki parafialnej.

Złącze prądu już w skrzynce w granicy działki! Dziękujemy Bogu i życzliwym ludziom!

29.08.2021r.

Zakończyliśmy prace związane z ułożeniem po nowej trasie odcinka sieci gminnej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przyłącza wodociągowego do działki na której stanie budynek Domu Parafialnego. Kolejnym etapem przygotowania do budowy będzie przeniesienie z budynku, który będziemy wyburzać, złącza elektrycznego do skrzynki w ogrodzeniu działki parafialnej. Na bieżąco przygotowywane są dokumenty potrzebne do tej przebudowy.

20.08.2021r.
We wtorek rozpoczęliśmy prace związane z ułożeniem po nowej trasie odcinka sieci gminnej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przyłącza wodociągowego do działki na której stanie budynek Domu Parafialnego. Dziękujemy Panu Bogu za sprzyjającą pogodę, dzięki czemu będziemy mogli zakończyć rozpoczęte prace zaraz po niedzieli.

1.08.2021r.
Cieszymy się bardzo i dziękujemy Jezusowi Miłosiernemu i Jego Najświętszej Matce oraz życzliwym ludziom, dzięki którym w tak krótkim czasie, udało się uzyskać pozwolenie na budowę Domu Parafialnego.

pozwolenie na budowe
Firma odpowiedzialna za zaprojektowanie plebani, przygotowała wstępny projekt i wizualizację budynku:

Wszystkim ofiarodawcom, którzy chcą wesprzeć budowę plebani, ks. Proboszcz w imieniu całej parafii, składa serdeczne podziękowanie, Bóg zapłać!

Miłosierny Jezu Błogosław temu przedsięwzięciu!