30.05.2024 r. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało

30-tego maja w czwartek obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

Parafianie w piękny sposób przygotowali ołtarze na trasie procesji. Po Mszy Świętej o godz. 10:00 udaliśmy się ul. św. Faustyny w kierunku budynku straży pożarnej, następnie skręciliśmy w prawo w ul. Krakowską, a potem ul. Dworską doszliśmy do ul. Św. Faustyny. Procesję zakończyliśmy przy ostatnim ołtarzu przy krzyżu misyjnym obok kościoła odśpiewaniem Te Deum i uroczystym Błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Bardzo dziękuję za udekorowanie domów i trasy procesji symbolami Eucharystycznymi.

Dziękuję za tak liczny udział wszystkich Parafian i gości w tej Uroczystości.