Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15.08.2021 r.

Na Mszy Świętej o godzinie 10:00 w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zgodnie z tradycją odbyło się poświęcenie Dożynkowego wiana, ziół i kwiatów. Licznie zgromadzeni wierni w strojach regionalnych pod przewodnictwem księdza proboszcza Józefa modlili się o błogosławieństwo i dobre urodzaje, dziękowali za plony ziemi i Bożą opiekę.