Uroczystość Odpustowa ku czci Bożego Miłosierdzia

Dziękujemy Miłosiernemu Panu Jezusowi za dar odpustu! piękną pogodę, liczny udział parafian i Słowo Boże wygłoszone przez o. Dariusza. Niech radość trwa w naszych sercach i domach, a pokój Chrystusowy daje pewność, że jako wspólnota Parafialna coraz bardziej jesteśmy razem zdążając do zbawienia.

Zdjęcia z sumy odpustowej, którą prowadził o. Dariusz Sambora, komisarz Ziemi Świętej.