autokarowa pielgrzymka do Wadowic

Autokarowa pielgrzymka do Wadowic 8.10.2022
Główny ołtarz kościoła Karmelitów Bosyc - Cudowny obraz św. Józefa

Karmelici przybyli do miasta w 1892 roku. Obecny klasztor Na Górce obejmuje zespół klasztorny z domem pielgrzyma i sanktuarium świętego Józefa. W świątyni znajdują się relikwie świętego Rafała Kalinowskiego, polskiego duchownego, przeora, oficera.

Założycielem klasztoru i jego późniejszym, wieloletnim przeorem był święty Rafał Kalinowski. W latach 1897–1899 wzniesiono południowe skrzydło klasztoru i trzynawowy, ceglany, neoromański kościół z czteroprzęsłową nawą główną. Nad kruchtą znajduje się chór muzyczny wsparty na arkadach. Fasada kościoła jest prosta, półokrągły portal wieńczy tympanon z herbem karmelitańskim i rozeta. W okresie międzywojennym budynek klasztorno-seminaryjny rozbudowano, w latach 1934–1936 zbudowano gimnazjum i nadbudowano skrzydło zachodnie. W 1892 roku karmelici przywieźli obraz świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, który umieszczono w ołtarzu prowizorycznego klasztoru – Domu Foltyna. Po zakończeniu budowy klasztoru Na Górce, w jego ołtarzu głównym znalazł się nowy obraz świętego Józefa, dzieło czeskiego malarza Franciszka Bergmana. W 2004 roku Pierścień Rybaka, jedno z insygniów papieskich, przekazany przez Jana Pawła II, zamocowano na palcu świętego w obrazie, równocześnie kościół podniesiono do rangi sanktuarium.

Klasztor Karmelitów Bosych

W sanktuarium znajdują się relikwie świętego Rafała Kalinowskiego, można zwiedzać celę, w której żył i umarł oraz obejrzeć zgromadzone po nim pamiątki. Poza nim z klasztorem związani są: błogosławiony Alfons Maria Mazurek oraz słudzy Boży – Kunegunda Siwiec, Anzelm Gądek i Rudolf Warzecha. Po pierwszej komunii świętej Karol Wojtyła otrzymał tu szkaplerz, który zgodnie z wolą Jana Pawła II powrócił na wadowicki Karmel w 2005 roku i znajduje się w relikwiarzu obok ołtarza z relikwiami błogosławionego Alfonsa Mazurka.

Dziś pokoje zakonników zajmują południowe skrzydło klasztoru. W zachodnim skrzydle jest kuchnia i refektarz, sala zebrań i biblioteka licząca około 20 tysięcy woluminów. W przyklasztornym parku stoi figura świętego Józefa, wyrzeźbiona w białym piaskowcu przez majstra kamieniarskiego z Wadowic na przełomie XIX i XX wieku. W latach 70. XX wieku posąg pomalowano, figurę okala dróżka procesyjna. Na placu kościelnym stoi posąg świętego Rafała Kalinowskiego, wyrzeźbiony w kamieniu przez karmelitę, brata Kazimierza Szczecinę.

Źródło:
https://visitmalopolska.pl/pl_PL/obiekt/-/poi/sanktuarium-sw-jozefa-klasztor-o-o-karmelitow-bosych-wadowice?inheritRedirect=true