Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Niech Chrystus Zmartwychwstały Błogosławi Wam, Drodzy Parafianie, w każdym dniu pracy i odpoczynku. Niech Was obdarza dobrym zdrowiem, pokojem i miłością. Niech towarzyszy na co dzień Waszej ziemskiej wędrówce, prowadząc do pełni zbawienia w Królestwie Niebieskim.

Zmartwychwstanie Chrystusa - Rafael Santi 1499-1502