rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne w Parafii Miłosierdzia Bożego w Modlniczce Rok Pański 2023.

Prowadzący – Ojciec Eligiusz Dymowski OFM– Proboszcz Parafii pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Bronowicach Wielkich.

12 marca ( III Niedziela Wielkiego Postu )

 

8:00 – Msza Święta z kazaniem ogólnym

Śniadanie i kawa w kancelarii

10:00 – Msza Święta z kazaniem ogólnym

Obiad na plebanii w Modlnicy

15:15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

16:00 – Msza Święta z kazaniem ogólnym

13 marca ( Poniedziałek )

 

15:30 – 16:00 Nauka rekolekcyjna dla dzieci ( klasy: „0” – „5” )

Poczęstunek w kancelarii

17:00 – Msza Święta z kazaniem ogólnym

18:00 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży ( klasy: „6”,„7”, „8”,szkoły średnie, kandydaci do Bierzmowania )

14 marca ( Wtorek )

 

15:00 – 16:00 ( Spowiedź Święta )

16:00 – 16:30 – Przerwa w spowiedzi ( poczęstunek w kancelarii )

16:30 – 18:00 ( Spowiedź Święta )

17:00 – Msza Święta z kazaniem ogólnym i błogosławieństwem na zakończenie Rekolekcji

W roku 1909 Bracia Mniejsi z klasztoru św. Kazimierza w Krakowie nabyli dom i ogród w podkrakowskiej wsi Bronowice Wielkie. Równocześnie za zgodą Kurii Biskupiej objęli pieczę duszpasterską nad wybudowaną w roku 1895 przez Jana Władysława Fischera kaplicę pw. św. Franciszka. W tymże roku, dnia 7 października, biskup krakowski Jan kard. Puzyna utworzył przy kaplicy ekspozyturę parafialną, częściowo zależną od parafii św. Szczepana w Krakowie. W roku 1912 zakonnicy rozpoczęli budowę kościoła; dotychczasowa, murowana kaplica, wzniesiona w stylu neogotyckim, miała stanowić jego prezbiterium. Gdy w okresie I wojny światowej nie można było kontynuować budowy, do istniejącej kaplicy dostawiono prowizoryczny barak. Rozpoczętych prac nie podjęto również w następnych latach (głównie z braku odpowiednich funduszów), dlatego w 1933 r. rozebrano dotychczasową przybudówkę, wznosząc na jej miejsce nową, obszerniejszą. W latach 1966-68 kościół otrzymał nowe wyposażenie wnętrza. Usunięto z prezbiterium dawny, neogotycki ołtarz, zastępując go nowym ołtarzem centralnym. Ścianę absydy ozdobiono ceramiczną mozaiką przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę oraz trzema witrażami: Ducha Świętego, Stygmatyzacji św. Franciszka i św. Antoniego. Uporządkowano również plac przykościelny.

Dostawiona do kaplicy drewniana przybudówka służyła potrzebom kultu religijnego przez ok. 40 lat. Wymagała jednak gruntownego remontu, dlatego w 1973 r. rozpoczęto starania o pozwolenie na rozbudowę kościoła. Wbrew przewidywaniom władze miejskie stosunkowo szybko wyraziły zgodę i latem 1975 r. przystąpiono do właściwych prac. Rozbudowa kościoła wg. projektu mgra inż. arch. Antoniego Mazura prowadzona była systemem gospodarczym, przy czynnej pomocy parafian i zakonników. W niecały rok po jej rozpoczęciu, dnia 26 września 1976 r. Karol kard. Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, dokonał poświecenia i wmurowania kamienia węgielnego, przywiezionego z góry Alwernia we Włoszech. Trzy lata później, 2 grudnia 1979 r., arcybiskup metropolita krakowski Franciszek kard. Macharski dokonał poświęcenia kościoła w stanie surowym. W następnych latach przybywały w nim stopniowo nowe elementy wystroju i wyposażenia: organy, posadzka marmurowa, nowe konfesjonały i stalle, ołtarze boczne z obrazami Matki Bożej Bronowickiej (mal. Włodzimierz Tetmajer, 1916), św. Franciszka (mal. Adam Suzin), z rzeźbą św. Antoniego; w oknach witraże, w tęczy nad ołtarzem centralnym kopia krzyża z San Damiano w Asyżu oraz stacje Drogi Krzyżowej. W roku 2000 postawiono nową dzwonnicę. Konsekracji kościoła dokonał ks. Kard. Franciszek Macharski

W latach 1982-1985 wzniesiono nowy klasztor według projektu dra inż. arch. Zbigniewa Radziewanowskiego. Tenże architekt opracował również projekt Wyższego Seminarium (połączonego z istniejącym klasztorem), którego budowę rozpoczęto w maju 1987 r. Dnia 17 września 1992 prowincjał o. Wacław Michalczyk erygował tu studia filozoficzno – teologiczne Prowincji.