Alleluja! Jezus Żyje

Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie do Waszych Domów pokój i zgodę. Niech Was obdaruje zdrowiem i wszelką pomyślnością. Życzenia z darem modlitwy dla Wszystkich Parafian od Ks. Proboszcza Józefa.