41. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę

Powoli, jak co roku, zbliża się ten czas, gdy wspólnie powędrujemy na Jasną Górę.

Tematem tegorocznego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, jak i 41. pielgrzymki są słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). Rok ten jest drugim etapem trzyletniego /2019-2022/ programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Zasadniczym celem programu jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii, jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

ZASADY ORGANIZACJI

W kolejny roku pandemii w Polsce pielgrzymować będziemy do Jasnogórskiej Pani i prosić o Jejwstawiennictwo i łaski dla naszego kraju, całego świata i dla nas samych. Trudne okolicznościaktualnej sytuacji jeszcze bardziej powinny wzmocnić naszą modlitwę do Boga. Historia zaśwskazuje, że wiele razy w najbardziej trudnych chwilach ludzie zwracali się w modlitwie do PanaBoga i została ona wysłuchana.

Podobnie jak w roku 2020, zgodnie ze stanemprawnym pielgrzymka zostanie zorganizowana wformie zarówno tradycyjnego przejścia pątników/wraz z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnychokreślonych w Wytycznych Głównego InspektoraSanitarnego dla ruchu pielgrzymkowego z dnia 13maja 2021 r./ oraz w formie duchowej we współpracyz Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej iTBCProject – pielgrzymowanie duchowe /stronawww, media społecznościowe, aplikacja BonaFide,transmisje live, intencje pielgrzymów, i itp./.Celem tegorocznego pielgrzymowania jest maksymalnie możliwy powrót do liczby pątnikówsprzed dwóch lat oraz ożywienie, pogłębienie i wzmocnienie wiary nie tylko pątników, ale i ichcałych rodzin tworzących wielką wspólnotę pielgrzymkową kościoła krakowskiego.

Forma organizacyjno-prawna:

Zgłaszamy dziewięć niezależnych prawnie pielgrzymek pieszych,wspólnot, każda idąca inną trasą, mająca odrębne miejsca noclegowe, postoje, miejsca Mszyświętych, których wnioskodawcami są właściwe parafie przewodników wspólnot.

Wspólnota I: PRĄDNICKA – przewodnik ks. Grzegorz Kurzec
Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117a, 31-416 Kraków tel. 797 679 883

Wspólnota II: ŚRÓDMIEJSKA – przewodnik ks. Mateusz Wójcik
Kolegiata Św. Anny, ul. św. Anny 11, 31- 008 Kraków tel. 792 359 761

Wspólnota III: PODGÓRSKO – WIELICKA – przewodnik ks. Paweł Głowacz
Parafia Miłosierdzia Bożego, Nowy Prokocim, ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków tel. 509 606 656

Wspólnota IV: NOWOHUCKA – ks. Krzysztof Polewka
Parafia Św. Judy Tadeusza, Kraków Czyżyny, ul. Wężyka 6, 31-580 Kraków tel. 606 404 592, 12 647 94 88

Wspólnota V: MYŚLENICE, GDÓW, NIEPOŁOMICE, MSZANA DOLNA – przewodnik ks. Tomasz Stec
Parafia Św. Michała Archanioła, Mszana Dolna lub Myślenice wyjście 4.08.,
Parafia Św. Floriana w Krakowie, ul. Warszawska 1a, 31-155 Kraków tel. 608 110 374

Wspólnota VI: SKAWIŃSKO-CZERNICHOWSKA – przewodnik ks. Rafał Wierzbiak
Parafia Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Skawina – wyjście 6.08. tel. 605 895 910

Wspólnota VII: CHRZANÓW, LIBIĄŻ, SPYTKOWICE-ZATOR, TRZEBINIA – ks. Szymon Bryniarski
Parafia MB Różańcowej, Chrzanów ul. Kusocińskiego 4, 32-503 Chrzanów tel. 500 726 279

Wspólnota VIII: SUSKA – ks. Sebastian Kozyra
Parafia Nawiedzenia NMP, ul. Kościelna 3, 34-200 Sucha Beskidzka tel. 504 321 926

Wspólnota IX: BOCHEŃSKA – przewodnik ks. Paweł Skraba
Bochnia – Parafia św. Pawła, ul. Wyspiańskiego 25a, 32-700 Bochnia tel. 609 187 227

Koordynacja pielgrzymki: Ks. JACEK PIERWOŁA Parafia Św. Kazimierza Królewicza, 31-552 Kraków, ul. Bobrowskiego 6, tel. 505 014 367, mail: ksjacekpierwola@gmail.commgr inż. ANDRZEJ BAC tel.: 602 482 705, bac@pro.onet.pl

Ilość pątników i zapisy:
 • ilość osób we wspólnotach – Wytyczne GIS rekomendują 300 osób plus osoby duchowne,służby oraz osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień przeciwko COVID-19,
 • pielgrzymi podpisują OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU REŻIMU SANITARNEGO
 • pielgrzymi, którzy przeszli pełny cykl szczepień przeciwko COVID-19 zgłaszają ten fakt w momencie zapisu i okazują stosowne zaświadczenie,
 • osoby małoletnie są zapisywane po okazaniu upoważnienia osoby prawnej i mogą pielgrzymować pod opieką opiekuna prawnego
 • oświadczenia o braku kontaktu z chorymi na Covid 19 podpisuje również służba zdrowia
OSOBA ZAUFANIA pielgrzymki

Na poziomie całej 41. Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej zostały oddelegowane osoby zaufania. Są to osoby, do których można zgłaszać się lub konsultować z nimi tematy z ewentualnym przekroczeniem granic intymności. Osoba ta jest punktem odniesienia dla pielgrzymów oraz ich opiekunów w przypadku, gdy zostaną zauważone jakieś niepokojące sytuacje, zdarzenia albo sytuacje kryzysowe.

 • oks. dr Marcin Cholewa, delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej,tel. +48 724 150 800, delegat.ochronadziecka@diecezja.pl /
 • os. mgr Anna Szubrycht tel. 512 339339 /Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
Wpisowe:
 • opłata normalna – 100,00 zł.,
 • opłata ulgowa – 50,00 zł. /młodzież do końca szkoły podstawowej, służby/
 • bezpłatnie – dzieci do lat 6
 • przewodnik wspólnoty decyduje o wysokości opłaty lub zwolnienia z niej w przypadku udziału w pielgrzymce rodzin wielodzietnych
Msze święte 

Zgodnie z zasadami panującymi w danym kościele na trasie pielgrzymki

Noclegi:
 • każda wspólnota nocuje w innych miejscowościach, wioskach,
 • główna forma zakwaterowania – jednoosobowe namioty,
 • zakwaterowanie w szkole, remizie, domu kultury
 • noclegi u gospodarzy – w jednym domu maksymalnie 1 rodzina lub 1 pielgrzym

Pogodne wieczory zamiast wspólnych pogodnych wieczorów – wieczorami modlitwa, ApelJasnogórski i adoracja Najświętszego Sakramentu w kościołach.

Wyżywienie
 • każdy pielgrzym sam zabezpiecza się w tym zakresie i korzysta z obiektów na trasie
 • zapewniamy możliwość zakupu przez pielgrzymów chleba i wody mineralne
Aspekty sanitarne
 • podczas pielgrzymki musimy w miarę potrzeb środki ochrony osobistej, maseczki, środki domycia i dezynfekcji powierzchni
 • prowadzimy segregacje odpadów
 • dezynfekowane będą wszystkie samochody pielgrzymki, samochody bagażowe i miejsca noclegowe w szkołach
 • zostaną zabezpieczone toalety sanitarne dla wspólnot
Wnętrze Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej
„Przeprośna Górka” 
 • nabożeństwo pojednania Wspólnoty I-IV, IX – Olsztyn k/Częstochowy – 11.08. godz. 8.30
 • Pozostałe wspólnoty – we własnym zakresie
Wejście na Jasną Górę

W kolejności wspólnot i przejście przed Obrazem Matki Bożej.

Powitanie pielgrzymów 11.08. od godz. 15.30 na wysokości budynku kurii częstochowskiej.

Msza św. na zakończenie –plac przed Wałami Jasnogórskimi, wspólna Msza św. – godz. 19.00.

Powrót do Krakowa

Indywidualny lub zorganizowanym przez każdą wspólnotę autokarem.

Ubezpieczenie pielgrzymki

Wszyscy Pielgrzymi oraz księża i przewodnicy będą ubezpieczeni.